Ocean Mist

1 juuni 2015

Teadusartiklite esitlus 2015

Postitanud andragoog

NB! Esitlus on toimunud!

Tallinna Ülikooli Andragoogika eriala 2. kursuse teadusartiklite esitlus toimub 2. juunil MTÜ Mondo ruumides, aadressil Telliskivi 60a, B-hoone.

Aeg: kl 9.00-13.30

Töid esitlevad (nimekiri vastavalt esitluse järjekorrale):

I grupp (kl 9.00 – 10.10)
JANA SCHMIDT “MOOC kursustel õppimise kogemus”
SVETLANA STARIKOVITŠ “Probleemipõhise õppe võimalused täiskasvanute keeleõppes”
DIANA HELI “Eesti Väärikate Ülikoolide tegevus eakate õppimise toetamisel”
MARIS SÄHKA “Hilises täiskasvanueas õppija õpimotivatsiooni toetamine mälutreeningu lühikursuse näitel”
MAIRE TÕNNE “Vabahariduse koolitaja professionaalne identiteet”

Paus – 10 min

II grupp (kl 10.20 – 11.45)
IRENE KOLLO Koostööoskuste areng läbi koostöös õppimise”
TRIIN PARTS “Täiskasvanud õppijat toetavad õppemeetodid vangla õpetajate arusaamades”
ELIIS ERMEL “Õppejõudude enesetõhususe toetamine ülikoolis”
KAISA ALBERT “Akadeemiline prokrastineerimine”
ELINA MELANIJA TANNENBERG “Õppejõudude õpetamispraktikad täiskasvanud õppija enesearengu subjektiks kujunemise toetamisel”
KILLU AAVIK “Üliõpilaste ootused õppejõududelt saadavale tagasisidele Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi üliõpilaste näitel”

Paus – 30 min

III grupp (kl 12.15 – 13.10)
KATRE POHLAK “Tööturukoolitus – trump tööotsija tagataskus”
ANNLI HEINSALU “Kodutute formaalharidusest saadud õpikogemuste mõju arusaamadele õppimisest”
MIRELL PÕLLUMÄE “Õppereis kui organisatsiooni õppimise toetaja”
MARIT KUUSK “Lapsevanemate osalemine lapsevanematele suunatud koolitustel”

Päeva modereerib: Triin Sokk

Kommenteeri

Sõnum: