Ocean Mist

Postitanud andragoog

Artiklid

2018

ÕPITU ÜLEKANNE TÄISKASVANUD ÕPPIJA ÕPIKOGEMUSES UUE TÖÖTAJA SISSEJUHATAVA KOOLITUSE NÄITEL

Külli Gertsik

 

VABATAHTLIKU ORGANISATSIOONI LIIKMETE KOOLITUSKOGEMUS NAISKODUKAITSE NÄITEL

Kairi Sumero

 

EUROOPA VABATAHTLIKUS TEENISTUSES OSALENUD INIMESTE ÕPIKOGEMUSED

Diana Paade

 

TÖÖTAJATE ORGANISATSIOONISISESE ÕPPIMISE KOGEMUS ELISA AS ETTEVÕTTE NÄITEL

Sandra Lints

 

TÄISKASVANUD ÕPPIJA MOTIVATSIOON KIRJUTAMAKS UURIMISTÖÖD

Rosemary Rits

 

TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE KUTSEALA PROFESSIONALISEERUMINE EESTIS

Siim Oja

 

ANDEKUSE TÕLGITSUSI VIIMSI KOOLI ÕPETAJATELT. IDENTITEEDID JA STEREOTÜÜBID

Kaie Saar

 

ALUSTAVATE ETTEVÕTJATE HINNANG KÕRGKOOLI ÕPINGUTE ROLLILE ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMISEL

Liis Raag

 

TÄISKASVANUTE TOIMETULEK JA KOHANEMINE ÜLIKOOLIÕPINGUTEGA

Ülle Vilpuu

 

2016

ANDRAGOOGIKA VILISTLASTE UURING

Diana Luikmets

 

KOOLITAJA PROFESSIONAALNE ARENG KOOLITAJA KUTSE TAOTLEMISE KOGEMUSE KONTEKSTIS

Jelizaveta Ankipova

 

TÄISKASVANUD ÕPPIJA ÕPIBARJÄÄRID ÕPPEMÄNGUDES

Anete Rätsep

 

PROFESSIONAALSE IDENTITEEDI KUJUNEMINE ÜLIKOOLIÕPPES ANDRAGOOGIKA TUDENGITE NÄITEL

Mariya Tyutina

 

REFLEKSIIVNE SUPERVISIOON KUI ÕPPIMISPROTSESS SUPERVISEERITAVA JA SUPERVIISORI KOGEMUSES

Eliisabeth Käbin

 

TEISE KULTUURI TÖÖLE TULIJA KOHANEMISE TOETAMINE (EESTI START-UP ORGANISATSIOONIDE NÄITEL)

Kadri Timuska

 

ÜLIKOOLIÕPINGUTE KOGEMUSED AUTOBIOGRAAFILISE MÄLU KONTEKSTIS

Liis Einling

 

2013

VÄIKEETTEVÕTTE JUHI JA TÖÖTAJATE ARUSAAMAD ORGANISATSIOONIÕPPIMISEST JA OMA ROLLIST ORGANISATSIOONI ÕPPIMISE TOETAMISEL

Liis Käämer

 

TÄHENDUSLIKE ÕPIKOGEMUSTE KUJUNEMISE TOETAMINEORGANISATSIOONIS

Sigrid Sass

 

ÕPPIMISVÕIMALUSED KUTSEHARIDUSES VANGLAKESKKONNAS TALLINNA VANGLA NÄITEL

Lilli Siitka

 

HINDAMINE VÄLJUNDIPÕHISES ÕPPES TALINNA ÜLIKOOLI ÕPPEJÕUDUDE ARUSAAMADES

Kristi Raudlepp

 

TÄISKASVANUD ÕPPIJA ISESEISVUSE TOETAMINE KOHANEMISPROTSESSIS ÜLIKOOLI ÕPINGUTE KONTEKSTIS

Liina Jasmin

 

SUPERVISIOON KUI PROFESSIONAALSE ARENGU TOETAMISE VÕIMALUS (TALLINNA ÜLIKOOLI ÕPPEJÕUDUDE NÄITEL

Kreeta Arusaar

 

COACHINGU MUDELID EESTI COACHIDE PRAKTIKAS

Sander Kiviloo

 

KOOLITAJA EETILISED VALIKUD PROFESSIONAALSES TEGEVUSES

Kristel Prii

 

SOTSIAALNE INTERAKTSIOON ÕPPES KOOLITAJATE KOGEMUSTES

Kai Auger

 

TÄISKASVANUKOOLITAJA AUTENTSUSE KUJUNEMINE PERSONAALSE JA SOTSIAALSE MINA TEADLIKUSTAMISEL

Andra Pärnpuu

 

KUTSEORGANISATSIOON KUI TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE PROFESSIONAALSE ARENGU TOETAJA EESTI TÄISKASVANUTE KOOLITAJATE ASSOTSIATSIOONI „ANDRAS“ NÄITEL

Tatjana Kareva

 

2012

ÕPPIMINE ÜLIKOOLIS – NAUDING VÕI KOHUSTUS? ÜLIÕPILASTE ÕPIHOIAKUTE KUJUNEMINE

Birgit Rohtjärv

 

ÕPPIJA ENESEJUHITAVUSE KUJUNEMISE VÕIMALUSED KÕRGKOOLIS

Kerttu Tammeri

 

UURIMISTÖÖD – VÕLU VÕI VALU?

Maire Smirnov

 

KUIDAS KOGEVAD ERIVAJADUSTEGA ÜLIÕPILASED KÕRGKOOLI-ÕPINGUID?

Anneli Habicht

 

GRUPISUHETE MÕJU INDIVIIDI ÕPPIMISELE

Kätlin Kekk

 

KOOLITAJATE ARUSAAMAD KOOLITUSMATERJALIDEST

Laura-Lisethe Tilk

 

ÕPPEJÕUDUDE TOIMETULEKUSTRATEEGIAD EMOTSIOONIDE JUHTIMISEKS AUDITOORSES ÕPPES

Merilyn Rannat

 

ÕPPEJÕUDUDE AUTENTSUSE AVALDUMINE ÕPETAMISES (Tallinna Ülikooli õppejõudude näitel)

Teivi Saul

 

KOGEMUSEST ÕPPIMINE LASTEVANEMATE ARUSAAMADES

Veronika Kallaste

 

TÄIENDÕPPE KOOLITUSTE KVALITEEDI SISEHINDAMISE PÕHIMÕTETE ARUSAAMAD VENE KULTUURIKESKUSE PRAKTIKUTE NÄITEL

Irena Valge

 

SISEKOOLITAJA PRAKTIKAD PROFESSIONAALSES ARENGUS

Sigrid Sinnep

 

REFLEKTIIVSED PRAKTIKAD KOOLITUSPROTSESSIS (TLÜ ÜLIÕPILASKONNA KOOLITUSTOIMKONNA NÄITEL)

Liisa Mölder

 

2011

UURIMUSE KAVANDAMINE KUI OTSUSTUSPROTSESS: SOTSIAALTEADUSTE BAKALAUREUSE ÜLIÕPILASTE NÄITEL
Edvard Ljulko

AJA KAVANDAMINE KUI VÕIMALUS ÜLIKOOLIÕPINGUTEGA PAREMINI TOIME TULLA
Mirje Reinujaan

SOOJENDUSTEGEVUSE FUNKTSIOONID TÄISKASVANUKOOLITUSES
Martin Palm

MEESKONNAÕPE – TEADVUSTAMATA VÕIMALUS TÄISKASVANUKOOLITAJA PROFESSIONAALSEKS ARENGUKS
Jaanika Siiroja

GRUPI ARENGUETAPPIDES ÕPPIMINE ÜLIÕPILASTE KOGEMUSTES
Ingrid Väin

ÜLIÕPILASTE ÕPIBARJÄÄRIDE ÜLETAMISE TOETAINE ÕPPEJÕUDUDE ARUSAAMADES
Sigrid Mõisavald

SOTSIAALNE ÕPPIMINE SUHTLUSPORTAALIS ÜLIÕPILASTE KOGEMUSES FACEBOOKI NÄITEL
Liis Kask

ERIALAPRAKTIKAL ÕPPIMINE: MÕJU ÜLIÕPILASE ERIALASELE ARENGULE
Janell Lohvart

TÄHENDUSLIKUD ÕPIKOGEMUSED: NENDE KUJUNEMISE TOETAMINE ÜLIKOOLIS
Liisi Männistu

TÄISKASVANUTE KOOLITUSE MÕJU HINDAMINE ÕPPIJANA
Marko Vene