Organisatsiooni õppimine

VÄIKEETTEVÕTTE  JUHI  JA TÖÖTAJATE ARUSAAMAD ORGANISATSIOONI  ÕPPIMISEST  JA  OMA ROLLIST ORGANISATSIOONI ÕPPIMISE  TOETAMISEL LIIS KÄÄMER Organisatsiooni õppimine on praeguses konkurentsitihedas väikeettevõtluses ning kiiresti muutuvas tegevuskeskkonnas kõige efektiivsem ja praktilisem viis, mille abil saab väikeettevõtte edukalt toimida. Organisatsiooni õppimine leiab aset juhul kui õppimine organisatsioonis toimub teadlikult ning tähtis on iga töötaja ja ka juhi panus … Jätka Organisatsiooni õppimine lugemist