Ocean Mist

Subscribe to Uudised

1 juuni 2015

Hea lugeja

Postitanud andragoog. Kommentaare pole

UURIMIK on loodud Tallinna Ülikooli andragoogika üliõpilaste poolt 2011. aastal. Veebilehele koondame  bakalaureuseõppe II kursusel tehtud seminaritööd. UURIMIKku täiendame iga-aastaselt, et pakkuda andragoogikateadusi kajastuvate teadustööde tulemusi andragoogide kogukonnale ja elukestva õppe pakkujatele. Erinevate aastate teadustööd on kuvatud ekraani paremal servas. Kõige viimasena lisatud tööd on leitavad parema tulba alumises osas. Lisaks on iga-aastaselt läbi viidud ka avaliku üritusena teadusseminar, mille raames tutvustavad tööde autorid oma uurimusi. Info teadusseminaride kohta avaldame Andragoogika õppe FB lehel.

Head avastamist!