Artiklid

Print Friendly, PDF & Email

Teie ees on 2011. aastal sündinud UURIMIK – andragoogika osakonna seminaritööde kogumik. Tähendusrikas on, et uurimik ilmus esmakordselt osakonna 25. juubeliaastal, sest andragoogi uurimisvõime kujunemist on peetud andragoogi võtmetunnuseks. Andragoogiline kultuur ja selle elujõud avaldub erinevates aspektides, kuid üheks oluliseks väljundiks on konverentside ja tekstide kaudu kujunev refleksioon ja mõte. Kogumik on väärtuseks nii üliõpilastele, kuid ka kogu andragoogide kogukonnale.
Kogumiku artiklid on omamoodi teetähiseks meie teekonnale. Kogumikus esitatud uurimustes avaldub pikaajaline humanistlikul filosoofial ja sotsiaalkonstruktivistlikul õpikäsitusel põhineva õppimise ja õppe mõistmise mõju. Olulised teemad on õppimine, grupp, suhtlemine ning õpetavate inimeste areng ja koostöö täiskasvanu õppimiseks paremate tingimuste loomisel. Kogumiku teoreetiline ja praktiline väärtus seisneb oluliste teemade uurimises, mille kohta on siiani nappinud teavet.

Täiskasvanu õppimise ja õppe konteksti uurimise tulemused võimaldavad analüüsida, mõista ja mõjutada toimuvat. Uurimuste teemad on seotud: täiskasvanu õppimisega erinevates kontekstides – ajakavandamise, uurimuse kavandamise, grupis õppimise, suhtlusportaalis õppimise ja koolituse mõju aspektist ning õpetava inimese võimalustega täiskasvanu õppimist toetada – õpibarjääride ületamise toetamisel, soojendustegevuste kaudu või arenedes ise meeskonnaõppes. Fred Jüssi on öelnud, et „see on oluline vahe, kas sind tõmbab kuhugi või sind lükatakse kuhugi“. Saime juhendajatena olla kaasteelisteks loovatele ja võimekatele noortele uurijatele, keda tõmbavad andragoogilised küsimused ja küsitavused. Lugejatele soovime mõjusat enda tegevuse mõtestamist ja kohtumiseni järgmises Uurimikus!
Katrin Karu ja Kristiina Krabi

Creative Commons litsents: autorile viitamine, mitteärilisel eesmärgil kasutamine ja tuletatud teoste keeldKõik artiklid on avaldatud Creative Commons litsentsiga: autorile viitamine, mitteärilisel eesmärgil kasutamine ja tuletatud teoste keeld.