Print Friendly, PDF & Email

Hea lugeja!

UURIMIK on esmakordselt loodud Tallinna Ülikooli andragoogika üliõpilaste poolt 2011. aastal ning uuendus valmis 2022. aastal erialapraktika arendusprojekti raames. Veebilehele koondame  bakalaureuseõppe II kursusel tehtud seminaritööd. Seminaritöö raames viib üliõpilane läbi uurimuse ning selle tulemusena valmib artikkel. UURIMIKku täiendame iga-aastaselt, et pakkuda andragoogikateadusi kajastuvate teadustööde tulemusi andragoogide kogukonnale ja elukestva õppe pakkujatele. Erinevate aastate teadustööd on kuvatud Artiklite sektsioonis aastate kaupa. Kõik artiklid on avaldatud Creative Commons litsentsi tingimustega: autorile viitamine, mitteärilisel eesmärgil kasutamine ja tuletatud teoste keeld.

Lisaks on iga-aastaselt läbi viidud ka avaliku üritusena teadusseminar, mille raames tutvustavad tööde autorid oma uurimusi. Info teadusseminaride kohta avaldame Andragoogika õppe FB lehel.

Head avastamist!