Privaatsusreeglid

Print Friendly, PDF & Email

Andragoogika.tlu.ee veebilehe külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega.

Isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult.

Isikustamata tehnilisi andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele.