2023

Print Friendly, PDF & Email

Vanasõnade abil õppe toetamine
MÄRT PEET

Töötajate digioskuste areng töökohal õppides
KERDA PÕLDMA

Täiskasvanute koolitajate arusaam turvalisest õpiruumist ja selle loomisest
KRISTIINE ELIISE KADAKAS

Täiskasvanud õppija hoiakud veebiõppe suhtes
HARDI HANSALU

Tagasiside olulisus Põhja prefektuuri esmatasandi juhi töös
ANNI SOODLA

Tagasipöörduja taaskohanemise toetamine värbamisprotsessis
EKATERINA SELISTE

Õpibarjäärid töökohal õppes suurettevõtte näitel
KADI HAUKKA-LEIS

Õpetajate enesearengu toetamine koolijuhtide eestvedamisel Harjumaa kooli õpetajate kogemuste näitel
AIVE AUN

Noorsootöötajate refleksiooni oskust toetavad ja takistavad tegurid
LIIA KASS

Koolieelse lasteasutuse õpetaja kogemus õpetada teisest keele- ja/või kultuuriruumist lapsi
TRIIN VESPERE

Kogemuse mõtestamine mitteformaalõppes bachata eratundide näitel
LISETTE LIISE LILLEORG

Kaitseväe koolitajate toimetulek koolitusolukorras tekkinud suhtlemiskonfliktiga
JANEK REIMO

Erasmus+ rahvusvahelisel õpirändel osalenud täiskasvanute õpikogemused ja nende seos enesejuhitud õppimise oskuse arenguga
KARMEN KULLAMAA

Enesejuhitud õppimise toetamine ja soodustamine kaugtöötajate seas
GEILY NURMEOTS

Digioskuste omandamise võimalused ning jätkusuutlik kasutamine Nõmmel elavate eakate näitel
ELISABETH OLL

Apteekrite õpibarjäärid ning täiendkoolitusel osalemise motivatsioon ühe apteegiketi näitel
GERLI KIVISTIK

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega diagnoositud üliõpilaste toetamise võimalused ülikoolis
URMI UUSPÕLD