2019

Print Friendly, PDF & Email


Täiskasvanute toimetulek ja kohanemine ülikooliõpingutega
ÜLLE VILPUU

Alustavate ettevõtjate hinnang kõrgkooli õpingute rollile ettevõtlusega alustamisel 
LIIS RAAG

Andekuse tõlgitsusi Viimsi kooli õpetajatelt. Identiteedid ja stereotüübid
KAIE SAAR

Täiskasvanute koolitajate kutseala professionaliseerumine Eestis
SIIM OJA

Täiskasvanud õppija motivatsioon kirjutamaks uurimistööd
ROSEMARY RITS

Töötajate organisatsioonisisese õppimise kogemus Elisa AS ettevõtte näitel
SANDRA LINTS

Euroopa vabatahtlikus teenistuses osalenud inimeste õpikogemused
DIANA PAADE

Autoetnograafiline uuring: minu “mina” kujunemine
KADRIN KARRO-TAGAPERE

Vabatahtliku organisatsiooni liikmete koolituskogemus Naiskodukaitse näitel
KAIRI SUMERO

Tagasipöördujate kogemused ja õpivajadused Eestis kohanemisel ja tööle asumisel
KAIRE POVILAITIS

Täiskasvanukoolitajate arusaamad muutunud õpikäsitusest 
JÜRJE KOERT

Täiskasvanud õppijate toimetulekustrateegiad tasemehariduses täiskasvanute gümnaasiumite näitel 
KELLY KITTUS

Täiskasvanud õppija ülikoolis – lähedaste toetuse vajadus TLÜ üliõpilaste näitel
EMILY-HESTIA TAMMEORG

Õppekvaliteet kinnipidamisasutustes: Tallinna Vangla õpetajate näitel 
REGON RUUTMA

Õpitu ülekanne täiskasvanud õppija õpikogemuses uue töötaja sissejuhatava koolituse näitel
KÜLLI GERTSIK

Mindfulness-praktikad enda heaolu ja vaimse võimekuse eest hoolitsemiseks (Eesti teadveloleku koolitajate näitel)
PIRET MAIBERG

Koosõpetamise kogemus ülikoolis andragoogika üliõpilaste kogemuse näitel 
KELLY SAATMANN

Koolitajate kogukonda kuulumine kutsega koolitajate näitel
CYNNE PÕLDÄÄR

Enesetõhususe kogemused elu üleminekutes 
MERIKE RANDMA

Elu eesmärkide kujunemine ja nende tähtsus täiskasvanukoolitajate kogemuste näitel 
Autor teadmata

Andragoogiliste väärtuste teadvustamine ja kogemine TLÜ üliõpilaste näitel 
SIIRI PADAR