Eessõna

Print Friendly, PDF & Email

UURIMIK V

5. uurimiku ehk juubelinumberi toovad lugejani 2015. a. II kursuse andragoogid.

Miks me uurime? Me otsime vastuseid. On küsimused, mis on vastuseta. Kust tekivad küsimused, millele esialgu ei osata vastata? Küsimused tekivad siis, kui millestki on elus juba aru saadud – on märgatud, on kogetud, on mõtestatud. See annab omakorda julguse välja näidata teadmatust. Kahe aasta jooksul, mil oleme õppinud õlg õla kõrval, on teadmatus muutunud vooruseks – kes küsib, see mõistab. Meis on (taas)tärganud soov märgata ja esitadada vajalikke küsimusi. Õige küsimus on justkui õige võti, millega avada ihaldusväärne uks. Meie uurimustööd on uksed, mille avasime ennekõike endale. Igal ühel oma uks, mõned üksteisele lähedal, mõned kaugemal. Võimalik, et mõned uksed tuli lahti muukida, kuid kinni ei jäänud neist ükski. Nüüd anname ka lugejale võimaluse kiigata neist ustest sisse, kutsume Sind astuma üle lävepaku ning koos noorte uurijatega uudistama laia ilma.

Teie,

II kursuse andragoogid

 
UURIMIK IV

Kogumiku üheks olulisemaks märksõnaks ja tähenduseks on ÕPPIMINE ja UURIJAKS kujunemise KOGEMUS. Oleme olnud kaasas ja kõrval, tunnistamaks, et uurijaks kujunemine teeb küsitavaks andragoogiks ja õppijaks olemise, kuid samas rikastab ja  mitmekesistab inimeseks olemise kogemust.

Teie ees on IV uurimik, mis koondab andragoogika bakalaureuse üliõpilaste poolt läbiviidud uurimusi,  loodud väärtusi,  jõudmist uuele tasemele, millega kaasneb uus kogemus uurijaks olemisest ja kujunemisest. Valdkond muutub uurimuste ja uurijate kaudu jätkusuutlikuks, uusi väärtusi luues ning uurimistulemusi mõtestades  luuakse eeldusi valdkonna uuenemisele, uute teemade esilekerkimisele ja uute probleemide analüüsimisele. Uurijaks saab kujuneda ainult uurimisprotsessis, uurimisprotsess hõlmab rõõme, eneseületusi, pidevate väljakutsetega toimetulekut, aga ka haavatavust, määramatust, oskust tuua oma tegevusse läbipaistvust, anda aru, usalduse loomist.

Uurimiku autoriteks on bakalaureuseõppe üliõpilased, kes asusid uurimisprotsessis oma uudishimu rahuldama ja oma küsimustele eesmärgipäraselt vastuseid otsima ning kes selles kogumikus jagavad  laiema avalikkusega ja valitud teemadest huvitatud lugejatega enda poolt läbiviidud uurimuse tulemusi.

Uurimiku artiklid  aitavad mõista ja lisavad uut teadmist  järgmistel teemadel:

 • õppijate koostegevus – grupitöö, koostöömudelid koolitusel, multikultuurses meeskonnas kohanemine,
 • õppijaga seonduv – loov enesetõhusus, õpiharjumused, ajajuhtimine ja eneseregulatsioon, põrandaaluseks olek,
 • koolitaja – tema emotsionaalsed kogemused, arusaamad endast kui õpetajast,
 • koolituse kvaliteet.

Uurimise ja lugemiseni,
Larissa Jõgi ja Kristiina Krabi

 
UURIMIK III

“Inimesele pole võimalik midagi õpetada, võib vaid aidata tal kõike seda iseendas leida” (Galileo Galilei)

Uurimik, mis järjenumbrilt juba kolmas, on valminud pikkade ja üllatusi täis otsingute tulemusel. Alguses segadus ja ärevus teema leidmisel ning määratlemisel, seejärel hetk selgust, mil teooria osa hakkas kuju võtma ning siis soov avastada ja uurida, kas teooria ka paika peab. Empiirika koostamine tõi uusi küsimusi, kõhklusi ja kahtlusi, aga mis peamine uuritud sai miskit, mida varem ei teatud.Ka selgi korral on tervikuks kokku köidetud äärmiselt eripalgelised teadusartiklid, mis peegeldavad just neid teemasid, mis üliõpilaste jaoks antud hetkel kõige rohkem küsimusi tekitasid ja avastamisrõõmu pakkusid. Loodame, et valminud artiklid pakuvad ka lugejale võimalust märgata kõike meid igapäevaselt ümbritsevat uuest ja värskest küljest.

UURIMIKU artiklid aitavad mõista:

 • täiskasvanu õppimist erinevates kontekstides – väikeettevõttes, organisatsioonides tervikuna, ülikoolis ning ka vangla keskkonnas.
 • täiskasvanute koolitajat – koolitaja autentsus ja eetilised valikud, sotsiaalse interaktsiooni olulisus koolitaja tegevuses, coachingu võimalused ning kogukonna tunnetus läbi kutseorganisatsiooni.
 • kõrghariduse konteksti – väljundipõhise hindamise keerukus ning supervisioon õppejõudude professionaalse arengu toetajana.

Loodame, et kogetud loomisprotsess ei lõpe ning loometulemusena kujunenud isiklikud arusaamad ja tõlgendused ning uued lahendused leiavad uusi väljundeid praktikas.

Katrin, Marin, Karin
 
UURIMIK II

Esimene UURIMIK ei jää teiseta ja näib, et sündimas on traditsioon – andragoogika osakonna bakalaureuse tudengite artiklite kogumik. On uhke lugeda teadusartikleid, mis kirjutatud noorte uurijate poolt, kes on märganud, et kusagil on miski, mis ootab teada saamist. Alguses tundub, et kõike justkui juba teatakse, teemad on kõik uuritud ja midagi enam ei ole teada saada, kuid siis märkad, et teada saada on veel nii palju ja just see valitud küsimus, probleem ootab vastust. Vastuseni jõudmiseks on keerukaid teid, mida mööda käia, teinekord komistad sel teel, kuid lähed siiski edasi, sest midagi ootab teada saamist.

UURIMIKU artiklid aitavad mõista :

 • täiskasvanud õppijat ülikooli kontekstis – õpihoiakute, enesejuhitavuse, grupisuhete, uurimistöö koostamise ning erivajadusega õppija kogemuse aspektist;
 • täiskasvanute õpetajat, koolitajat – emotsioonide, autentsuse aspektist ning koolitusmaterjali koostajana;
 • täiskasvanu õppimist töö ja pere kontekstis – õppides lapsevanemana ja sisekoolitajana, püüdes mõtestada refleksiivset praktikat ning koolituse kvaliteeti.

Need teemad, püsititatud küsimused ja leitud lahendused on suunaks edasi uurima ja teada saama, et avastada veelgi seda, mis ootab teada saamist andragoogika valdkonnas. Hea uurimuse märgiks on see, et kui enne oli üks küsimus, mis ootas vastust, siis nüüd on neid küsimusi palju rohkem, sest uurijana näed, märkad ja tunnetad rohkemat.

 

Katrin Karu ja Marin Gross

 

UURIMIK I

Teie käes on esimene UURIMIK – andragoogika osakonna seminaritööde kogumik. On tähendusrikas, et see ilmub osakonna 25. juubeliaastal, sest andragoogi uurimisvõime kujunemist on peetud andragoogi võtmetunnuseks. Andragoogiline kultuur ja selle elujõud avaldub erinevates aspektides, kuid üheks oluliseks väljundiks on konverentside ja tekstide kaudu kujunev refleksioon ja mõte. Kogumik on väärtuseks nii üliõpilastele, kuid ka kogu andragoogide kogukonnale.

Kogumiku artiklid on omamoodi teetähiseks meie 25 aastasele teekonnale. Kogumikus esitatud uurimustes avaldub pikaajaline humanistlikul filosoofial ja sotsiaalkonstruktivistlikul õpikäsitusel põhineva õppimise ja õppe mõistmise mõju. Olulised teemad on õppimine, grupp, suhtlemine ning õpetavate inimeste areng ja koostöö täiskasvanu õppimiseks paremate tingimuste loomisel. Kogumiku teoreetiline ja praktiline väärtus seisneb oluliste teemade uurimises, mille kohta on siiani nappinud teavet.

Täiskasvanu õppimise ja õppe konteksti uurimise tulemused võimaldavad analüüsida, mõista ja mõjutada toimuvat. Uurimuste teemad on seotud:

 • täiskasvanu õppimisega erinevates kontekstides – ajakavandamise, uurimuse kavandamise, grupis õppimise, suhtlusportaalis õppimise ja koolituse mõju aspektist ning
 • õpetava inimese võimalustega täiskasvanu õppimist toetada – õpibarjääride ületamise toetamisel, soojendustegevuste kaudu või arenedes ise meeskonnaõppes.

Fred Jüssi on öelnud, et „see on oluline vahe, kas sind tõmbab kuhugi või sind lükatakse kuhugi“. Saime juhendajatena olla kaasteelisteks loovatele ja võimekatele noortele uurijatele, keda tõmbavad andragoogilised küsimused ja küsitavused. Lugejatele soovime mõjusat enda tegevuse mõtestamist ja kohtumiseni järgmises Uurimikus!

Katrin Karu ja Kristiina Krabi